Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, trifluridine/tripiracyl, tabletki á 20 + 8,19 mg

Wskazanie:

rak jelita grubego (ICD10: C20) w ramach V linii leczenia systemowego ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2276.2020.AK; 11.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.94.2020
(Dodano: 24.08.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 198/2020 do zlecenia 182/2020
(Dodano: 27.08.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 93/2020 do zlecenia 182/2020
(Dodano: 02.09.2020 r.)

go to zlecenie