Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Soliris, ekulizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 300 mg/30ml

Wskazanie:

atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) (ICD-10: D59.3), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2256.2020.1.SG,; 12.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.95.2020
(Dodano: 07.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 216/2020 do zlecenia 187/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 106/2020 do zlecenia 187/2020
(Dodano: 14.09.2020 r.)

go to zlecenie