Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki powlekane á 200 mg

Wskazanie:

rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1577.2020.1.AK; 17.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.100.2020
(Dodano: 23.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 225/2020 do zlecenia 190/2020
(Dodano: 16.09.2020 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 111/2020 do zlecenia 190/2020
(Dodano: 23.09.2020 r.)

go to zlecenie