Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml (10 ml); Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml (4 ml)

Wskazanie:

zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) w ramach I linii leczenia – terapia skojarzona z ipilimumabem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2345.2020.1.AK; 17.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.99_2020
(Dodano: 18.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 228/2020 do zlecenia 188/2020
(Dodano: 16.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 114/2020 do zlecenia 188/2020
(Dodano: 05.10.2020 r.)

go to zlecenie