Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Libtayo, cemiplimab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 350 mg

Wskazanie:

rak płaskonabłonkowy skóry (ICD10: C44.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2266.2020.AK; 19.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.102.2020
(Dodano: 14.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 226/2020 do zlecenia 191/2020
(Dodano: 16.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 112/2020 do zlecenia 191/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

go to zlecenie