Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 4. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIPPZ.405.159.2020.MU, 20.08.2020 r.

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

hr

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 262/2020 do zlecenia 192/2020
(Dodano: 14.10.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.440.1.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

go to zlecenie