Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenvatinib, kapsułki twarde á 4 mg oraz á 10 mg

Wskazanie:

rak oksyfilny tarczycy (ICD10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2351.2020.1.SG; 14.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.97.2020
(Dodano: 07.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 215/2020 do zlecenia 194/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 105/2020 do zlecenia 194/2020
(Dodano: 15.09.2020 r.)

go to zlecenie