Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 10 mg/ml

Wskazanie:

przewlekła ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (ICD10: T86.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2423.2020.1.AK; 21.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfWT.422.2.2020
(Dodano: 21.09.2020 r.)

pdfErrata
(Dodano: 21.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 233/2020 do zlecenia 195/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 116/2020 do zlecenia 195/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

go to zlecenie