Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Abraxane, nab-paklitaksel, fiolka á 100 mg

Wskazanie:

gruczolakorak przewodowy trzustki (ICD10: C25) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2395.2020.1.AK; 19.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.101.2020
(Dodano: 14.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 227/2020 do zlecenia 196/2020
(Dodano: 16.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 113/2020 do zlecenia 196/2020
(Dodano: 21.09.2020 r.)

go to zlecenie