Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sutent, sunitynib, kapsułki twarde á 12,5 mg

Wskazanie:

rak nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1961.2020.AK; 27.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.107.2020
(Dodano: 06.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 237/2020 do zlecenia 203/2020
(Dodano: 25.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 120/2020 do zlecenia 203/2020
(Dodano: 06.10.2020 r.)

go to zlecenie