Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mayzent, siponimodum, tabletki powlekane, 0,25 mg, 120, tabl., kod EAN:07613421034931

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.437.2020.9.PB; 28.08.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

hr

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 205/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 205/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 205/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 205/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 205/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 205/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.10.2020 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 205/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 205/2020, analiza OT.4320.32.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Mayzent (siponimod) w ramach programu lekowego „Leczenie postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dominika Czarnota-Szałkowska Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

  pdf 01

  Uwaga stanowi opis i podkreślenie istotności stanu klinicznego jakim jest postać wtórnie postępującego stwardnienia rozsianego. W uwadze podkreślono niezaspokojone potrzeby pacjentów z zaawansowanym strwadnieniem rozsianym, na co odpowiedzią miałaby być refundacja siponimodu.

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 77/2020 do zlecenia 205/2020
  (Dodano: 03.11.2020 r.)

  go to zlecenie