Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde á 140 mg,

Wskazanie:

białaczka włochatokomórkowa (variant type) (ICD-10: C91.4) – wznowa po leczeniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2490.2020.1.SG; 02.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.109.2020
(Dodano: 30.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 247/2020 do zlecenia 207/2020
(Dodano: 30.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 121/2020 do zlecenia 207/2020
(Dodano: 06.10.2020 r.)

go to zlecenie