Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Idelvion, albutrepenonacogum alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do trasferu, EAN: 5909991326166; Idelvion, albutrepenonacogum alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1 fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do trasferu, EAN: 5909991326173; Idelvion, albutrepenonacogum alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1 fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do trasferu, EAN: 5909991326197; Idelvion, albutrepenonacogum alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1 fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do trasferu, EAN: 5909991326180

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z Wnioskodacą programu lekowego: B.15. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.207.2019.RB dot. spraw: PLR.4600.1356.2017; PLR.4600.1357.2017; PLR.4600.1358.2017; PLR.4600.1360.2017, 04.09.2020 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 209/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 209/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 209/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 209/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 209/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 209/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.11.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 209/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 084/2020 do zlecenia 209/2020
  (Dodano: 25.11.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 84/2020 do zlecenia 209/2020
  (Dodano: 02.12.2020 r.)

  go to zlecenie