Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki powlekane á 200 mg

Wskazanie:

mięsak gładkokomórkowy przestrzeni zaotrzewnowej (ICD-10: C48.8), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2156.2020.2.SG; 04.09.2020
Wycofanie zlecenia pismem z dnia 25.09.2020 r., znak pisma PLD.4530.2156.2020.4.SG

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie