Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8) z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)], w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1968.2020.2.SG; 04.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 248/2020 do zlecenia 207/2020
(Dodano: 30.09.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.111.2020
(Dodano: 26.10.2020 r.)

 

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 112/2020 do zlecenia 211/2020
(Dodano: 05.10.2020 r.)

go to zlecenie