Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenwatynib, kapsułki twarde we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (ICD10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak oksyfilny tarczycy (ICD10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2698.2020.1.AB; 10.09.2020

Pismem PLD.4530.2698.2020.3.AB z dnia 15.09.2020 – zlecenie wycofano.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie