Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparib, tabletki powlekane á 150 mg

Wskazanie:

rak trzustki (ICD10:C25) z obecnością mutacji w genie BRCA2 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2683.2020.1.AK; 09.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.114.2020
(Dodano: 01.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 254/2020 do zlecenia 215/2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 124/2020 do zlecenia 215/2020
(Dodano: 13.10.2020 r.)

go to zlecenie