Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane á 40 mg

Wskazanie:

GIST jelita cienkiego (jelito czcze) (ICD10: C17) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2047.2020.1.AK; 09.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.113.2020
(Dodano: 05.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 256/2020 do zlecenia 216/2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 126/2020 do zlecenia 216/2020
(Dodano: 13.10.2020 r.)

go to zlecenie