Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenwatynib, kapsułki twarde we wskazaniu: niejodochwytny rak pęcherzykowy tarczycy (ICD10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

niejodochwytny rak pęcherzykowy tarczycy (ICD10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2270.2020.1.AB; 11.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.109.2020
(Dodano: 30.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 257/2020 do zlecenia 218/2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 127/2020 do zlecenia 218/2020
(Dodano: 12.10.2020 r.)

go to zlecenie