Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nerlynx, neratinib, tabletki á 40 mg

Wskazanie:

nowotwór złośliwy piersi (sutka) HER2+ (ICD-10: C50.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2686.2020.1.AK; 11.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

Raport Agencji:

pdfOT.422.116.2020
(Dodano: 14.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 265/2020 do zlecenia 220/2020
(Dodano: 14.10.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 130/2020 do zlecenia 220/2020
(Dodano: 13.10.2020 r.)

go to zlecenie