Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, fiolka 120 mg/1,7 ml

Wskazanie:

rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) – rozsiew do układu kostnego w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2760.2020.1.AK; 21.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.124.2020
(Dodano: 19.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 280/2020 do zlecenia 226/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 137/2020 do zlecenia 226/2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

go to zlecenie