Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolki 10 mg/ml

Wskazanie:

mięsak prążkowanokomórkowy pęcherzykowy trzustki (ICD-10: C49.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2782.2020.1.; 21.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hrhr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 275/2020 do zlecenia 227/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.125.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hrhr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 132/2020 do zlecenia 227/2020
(Dodano: 22.10.2020 r.)

go to zlecenie