Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

GA Gel, proszek, saszetka á 24g,GA 1 Anamix Infant, proszek, puszka á 400 g,GA 1 Anamix Junior, proszek, saszetki á 18 g,GA Express 15, proszek, saszetki á 25 g

Wskazanie:

acyduria glutarowa typu I

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1055.2020.AD; 23.09.2020

Pismem PLD.45340.1055.2020.3.AD z dn.02.12. dopisanie do listy ocenianych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego preparatu Milupa GA 2 Prima, proszek, puszka à 500 g we wskazaniu acyduria glutarowa typu dopisanie do listy ocenianych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego preparatu Milupa GA 2 Prima, proszek, puszka à 500 g we wskazaniu acyduria glutarowa typu

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.15.2020
(Dodano: 29.12.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 100/2020 do zlecenia 228/2020
(Dodano: 31.12.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 100/2020 do zlecenia 228/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

go to zlecenie