Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

SOS 10, proszek, saszetka á 21 g,SOS 15, proszek, saszetki á 31 g,SOS 20, proszek, saszetki á 42 g,SOS 25, proszek, saszetki á 52 g

Wskazanie:

uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCAD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1056.2020.AD; 23.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie