Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w zakresie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.803.2020.DK; 24.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości

go to zlecenie