Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu Enstilar, piana na skórę (50 μg 0,5 mg)/g, 60 g, GTIN 05909991283599

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.805.2020.2.JKB PLR.4504.805.2020.1.JKB; 14.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.28.2020
(Dodano: 28.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 246/2020 do zlecenia 233/2020
(Dodano: 30.09.2020 r.)

go to zlecenie