Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej brivaracetamum

Wskazanie:

terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.53.2020; PLR.4506.53.2020.KK; 30.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 258/2020 do zlecenia 234/2020
(Dodano: 08.10.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.22.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

go to zlecenie