Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu: Milupa PKU 2 mix, proszek, 400 g, kod EAN 4008976340287

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.889.2020.DK; 25.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.31.2020
(Dodano: 19.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 274/2020 do zlecenia 238/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

go to zlecenie