Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka, 10mg/ml

Wskazanie:

międzybłoniak opłucnej (ICD-10: C50.8), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2846.2020.1.SG; 30.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.5.2020
(Dodano:28.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 283/2020 do zlecenia 240/2020
(Dodano: 28.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 140/2020 do zlecenia 240/2020
(Dodano: 04.11.2020 r.)

go to zlecenie