Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L858R w eksonie 21 genu EGFR u pacjentów z tamponadą serca w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1922.2020.1.AB; 30.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.127.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 282/2020 do zlecenia 241/2020
(Dodano: 28.10.2020 r.)hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 139/2020 do zlecenia 241/2020
(Dodano: 04.11.2020 r.)

go to zlecenie