Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania (T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania (T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2612.2020.AK; 17.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOpdivo - OT.422.121.2020
(Dodano: 22.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 276/2020 do zlecenia 243/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 133/2020 do zlecenia 243/2020
(Dodano: 19.09.2020 r.)

 

go to zlecenie