Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 25 mg/ml we wskazaniu: rak trzustki (ICD-10: C25.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak trzustki (ICD-10: C25.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2729.2020.AK; 17.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.120.2020
(Dodano:21.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 279/2020 do zlecenia 244/2020
(Dodano: 23.10.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 136/2020 do zlecenia 244/2020
(Dodano: 22.10.2020 r.)

go to zlecenie