Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 5 mg, 21, kaps., EAN: 05909990086696; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 10 mg, 21, kaps., EAN:05909990086702; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 15 mg, 21, kaps., EAN: 05909990086764; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 25 mg, 21, kaps., EAN:05909990086771; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 20 mg, 7, kaps., EAN: 07640133687704; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 25 mg, 7, kaps., EAN: 07640133687322

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.466.2020.10.AP; PLR.4500.467.2020.8.AP; PLR.4500.468.2020.8.AP; PLR.4500.469.2020.10.AP; PLR.4500.470.2020.7.AP; PLR.4500.471.2020.9.AP; 30.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie