Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L861Q w eksonie 21 genu EGFR w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L861Q w eksonie 21 genu EGFR

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2924.2020.1.AB;05.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.128.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 288/2020 do zlecenia 247/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 141/2020 do zlecenia 247/2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

go to zlecenie