Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sprycel, dasatinib, tabletki powlekane á 100 mg

Wskazanie:

wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2898.2020.1.SG; 05.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.130.2020
(Dodano: 29.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 292/2020 do zlecenia 249/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 147/2020 do zlecenia 249/2020
(Dodano: 10.11.2020 r.)

go to zlecenie