Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repatha, ewolokumab, roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacz á 140 mg

Wskazanie:

choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy (ICD-10:I25.0) – stan po przebytym zawale, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2940.2020.1.SG; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.135.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 293/2020 do zlecenia 250/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 146/2020 do zlecenia 250/2020
(Dodano: 09.11.2020 r.)

go to zlecenie