Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zytiga, octan abirateronu, tabletki powlekane á 500 mg, we wskazaniu: rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) - rozsiew do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i kości w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) - rozsiew do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i kości

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1921.2020.1.AK; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.134.2020
(Dodano: 13.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 289/2020 do zlecenia 251/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 143/2020 do zlecenia 251/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

go to zlecenie