Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lemtrada, alemtuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 12 mg we wskazaniu: stwardnienie rozsiane – postać rzutowo-remisyjna (ICD-10: G35.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane – postać rzutowo-remisyjna (ICD-10: G35.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2591.2020.3.AK; 07.10.2020

Pismem z dnia 22.10.2020 znak: PLD.4530.2591.2020.5.AK Minister Zdrowia wycofuje przedmiotowe zlecenie

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie