Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów (ICD10: D68.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów (ICD10: D68.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2680.2020.1.AK; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie