Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów (ICD10: D68.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów (ICD10: D68.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2680.2020.1.AK; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.132.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 298/2020 do zlecenia 253/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 145/2020 do zlecenia 253/2020
(Dodano: 09.11.2020 r.)

go to zlecenie