Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Torisel, temsirolimus, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, ampułki 30 mg we wskazaniu: rak chromofobny nerki z rozsiewem (ICD10: C64) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak chromofobny nerki z rozsiewem (ICD10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2949.2020.1.AB; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.131.2020
(Dodano: 16.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 294/2020 do zlecenia 254/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 148/2020 do zlecenia 254/2020
(Dodano: 05.11.2020 r.)

go to zlecenie