Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xospata, gilteritynib, tabletki á 40 mg we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – wznowa po allotransplantacji w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – wznowa po allotransplantacji w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2964.2020.AK; 08.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.137.2020
(Dodano: 13.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 290/2020 do zlecenia 255/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 142/2020 do zlecenia 255/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

go to zlecenie