Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, kapsułki twarde á 25 mg we wskazaniu:chłoniak z komórek B, nieokreślony (ICD-10: C85.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

chłoniak z komórek B, nieokreślony (ICD-10: C85.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2950.2020.1.AK; 07.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.136.2020
(Dodano: 28.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 295/2020 do zlecenia 256/2020
(Dodano: 06.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 149/2020 do zlecenia 256/2020
(Dodano: 09.11.2020 r.)

go to zlecenie