Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reblozyl, luspatercept, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, fiolki 75 mg

Wskazanie:

zespół mielodysplastyczny SLD RS (ICD10: D46.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2998.2020.1.AB; 09.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.139.2020
(Dodano: 13.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 300/2020 do zlecenia 257/2020
(Dodano: 10.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 151/2020 do zlecenia 257/2020
(Dodano: 10.11.2020 r.)

go to zlecenie