Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xtandi, enzalutamidum, kapsułki miękkie, 40 mg, 112 kapsułek, EAN: 05909991080938; Xtandi, enzalutamidum, tabletki powlekane, 40 mg, 112 tabl., EAN: 05909991415242

Wskazanie:

wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10 C61)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.498.2020.15.MN, PLR.4500.497.2020.16.MN; 12.10.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 260/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 260/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 260/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 260/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 260/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 260/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.12.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 260/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 98/2020 do zlecenia 260/2020
  (Dodano: 31.12.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 98/2020 do zlecenia 260/2020
  (Dodano: 31.12.2020 r.)

  go to zlecenie