Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jinarc, tolvaptanum, tabletki, 30 mg; 90 mg, 56 tabl., EAN: 05038256002139; Jinarc, tolvaptanum, tabletki, 30 mg; 60 mg, 56 tabl., EAN: 05038256002122; Jinarc, tolvaptanum, tabletki, 15 mg; 45 mg, 56 tabl., EAN: 05038256002115

Wskazanie:

wynikające ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „LECZENIE AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCEJ POSTACI ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK (ICD-10 Q 61.2)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.239.2020.20.MN;PLR.4500.238.2020.20.MN;PLR.4500.237.2020.20.MN; 13.10.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 261/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 261/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 261/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 261/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 261/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 261/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 261/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.12.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 261/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 1/2021 do zlecenia 261/2020
  (Dodano: 04.01.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 1/2020 do zlecenia 261/2020
  (Dodano: 05.01.2021 r.)

  go to zlecenie