Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

L-Citrulline, proszek, saszetka á 100g

Wskazanie:

deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1005.2020.2.AD; 14.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.19.2020
(Dodano: 05.01.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 3/2021 do zlecenia 264/2020
(Dodano: 04.01.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 3/2021 do zlecenia 264/2020
(Dodano: 18.01.2021 r.)

go to zlecenie