Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka a 100 mg/ml we wskazaniu: glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny) (ICD-10: C71), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny) (ICD-10: C71)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3218.2020.AK; 28.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.143.2020
(Dodano: 23.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 314/2020 do zlecenia 267/2020
(Dodano: 25.11.2020 r.)

go to zlecenie