Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrance, palbociclib, kapsułki twarde, 100 mg

Wskazanie:

guz komory IV Medulloblastoma typ anaplastyczny (ICD-10: C71.6) – pacjent pediatryczny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3185.2020.1.SG; 23.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.142.2020
(Dodano: 16.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 307/2020 do zlecenia 268/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 153/2020 do zlecenia 268/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

go to zlecenie