Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xospata, gilteritynib, tabletki a 40 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – leczenie pomostowe do allotransplantacji w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3259.2020.1.AK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.144.2020
(Dodano: 26.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 316/2020 do zlecenia 270/2020
(Dodano: 25.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 157/2020 do zlecenia 270/2020
(Dodano: 02.12.2020 r.)

go to zlecenie