Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sporządzenie wyceny świadczenia polegającego na wykonaniu testów testami antygenowymi pacjentom objawowym z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

$ezdSprawaZnak.MD; 19.10.2020

Zlecenie dotyczy:

sporządzenie wyceny świadczenia polegającego na wykonaniu testów testami antygenowymi pacjentom objawowym z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.11.2020 (wersja 2.)
(Dodano: 02.11.2020 r.)

go to zlecenie